december 17, 2017

En anläggningsbil är i de flesta fall en lastbil som är konstruerad för att transporter löst material. Anläggningsbilarna transporterar vanligtvis sand eller grus. De har en öppen lastkorg för att man ska kunna vinkla den när man lastar av och på materialet. Det är också vanligt att man använder sig av hydrauliska pumpar som kan lyfta upp framsidan av lastkorgen vilket gör att materialet lättare åker ut. Det allra vanligaste är dock att anläggningsbilarna har ett tippflak som tillåter föraren att enkelt lasta av materialet. Dumper är en annan variant, man använder sig av dessa när terrängen är lite mer krävande. Anläggningsbilar med dumper kan också delas in olika storlekar, där de mindre bilarna är fjärrstyra och konstruerade för att kunna frakta mindre volymer av material.

Mycket arbeten inom åkeribranschen

Det finns en ständig brist på lastbilschaufförer. Den här bristen har intensifierats då branschen står inför stora pensionsavgångar och för att högkonjunkturen har gjort att exempelvis transportbehovet ökat. Flera chaufförer har inte heller längre kompetens att köra lastbil då de inte uppfyller kraven för yrkeskompetensen som skärptes för några år sedan. Det finns också många skillnader inom branschen vad gäller kompetens. Att köra en anläggningsbil är exempelvis inte lika enkelt som att köra en fjärrbil. Flera arbetsuppgifter har även tillkommit för lastbilschaufförerna under de senaste åren. Idag ska man som lastbilschaufför vara social och ha kompetensen att knyta kontakter med kunder. Många företag ser nämligen sina lastbilschaufförer som företagets ansikte utåt då det är dessa som oftast träffar kunder och leverantörer. En viktig åtgärd för att kunna leva upp till behovet av lastbilschaufförer är att öka platserna på gymnasieutbildningar där man kan utbilda sig till professionell chaufför.

Mycket stress inom åkeribranschen

Det finns tyvärr många krav på lastbilschaufförerna idag. Konkurrensen inom branschen är hård trots att det är ett bristyrke. Många chaufförer förväntas utföra flera arbeten om dagen och tempot har ständigt drivits upp under de senaste åren. En anledning till detta är för att chaufförerna nu måste utföra flera arbeten som man tidigare inte behövde göra. Det största problemet med detta är att det finns en stor risk för att man är med om en olycka. Arbetsmiljöverket menar att risken är dubbelt så stor att man skadar sig i transportsektorn i jämförelse med andra branscher. Regeringen har försökt råda bot på detta genom att införa yrkeslicenser som tvingar åkare till att genomgå utbildningar där de får lära sig att sköta arbetet på ett säkert sätt. Mycket av det man transporterar är också tungt material, som exempelvis mursten från mursten.nu eller grus.

0