mars 5, 2019

Nästan alla varor transporteras minst en gång i en lastbil. Med den ökade internethandeln har behovet av transporter ökat och de förväntas öka än mer i framtiden. Samtidigt står de svenska transporterna för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i landet. Statsmakterna vill begränsa dessa utsläpp samtidigt som transportbehovet bara ökar. Det är här innovativa transportlösningar och lastbilstillverkarnas utvecklingsarbete kommer in i bilden.

Alla de stora lastbilstillverkarna håller på med olika projekt för att råda bot på lastbilsflottans utsläpp. Volvo och Mercedes med flera har el-lastbilar på gång. För att öka lastbilarnas räckvidd planeras det för så kallade elektriska motorvägar på flera platser inom EU. Det är vägar som har en speciell vägbeläggning som kan ladda batterierna i de elektriska fordon som färdas över dem.

Ett annat utvecklingsspår för att minska bränsleförbrukningen, och även olyckorna, är förarlösa lastbilar och bussar. Dessa finns redan i trafik på en del platser i världen. I Sverige finns de i inhägnade områden som hamnar och nere i gruvor. Tanken med dessa är att människan, det vill säga chauffören, är systemets svagaste länk. Dessutom råder det en stor chaufförsbrist på många platser i världen. En känd företagsekonomisk maxim säger att man ska utnyttja dyra maskiner och lokaler så många av dygnets timmar som möjligt, vilket blir lättare om lastbilarna kör själva. Det finns förvisso en del åkerier som arbetar utefter detta koncept redan idag. De låter lastbilen gå i stort sett dygnet runt, men till det behövs då två-tre chaufförer per bil. Det är många lastbils- och busschaufförer som fruktar att de snart blir arbetslösa. Flyttfirmorna lär inte drabbas så hårt av detta dock. Även om de köper en självkörande lastbil behövs det ändå mänsklig muskel- och hjärnkraft för att packa hushållet rätt, parkera lastbilen på lämpligt sätt och vara aktsam om kundernas grejer. Du som behöver flytta i Stockholmsområdet får god hjälp av flyttfirma Stockholm med att hitta rätt firma till rätt pris.

Ett annat sätt som transportbolag redan har börjat att spara på bränsle, är genom konvojkörning. Rätt utnyttjat tror forskare att det kan minska bränsleanvändningen med 15 %. Konvojkörning innebär att flera lastbilar ligger efter varandra. På detta sätt minskar luftmotståndet för alla utom den första lastbilen. Numer går det även att koppla ihop lastbilarna i konvojen elektroniskt, så att alla håller samma hastighet och ett bestämt avstånd till varandra. Chauffören sitter mest och bevakar framfarten och ska ingripa om något oförutsett inträffar. Man får hoppas att denne är pigg och reaktionssnabb efter några mils overksamhet.

Ett ytterligare tankespår för att spara både bränsle och transporter är att utnyttja den digitala tekniken mer. Man kan kanske samordna transporter mer, mellan åkerier och över regioner. Man kartlägger helt enkelt den närmaste tidens olika transportbehov och försöker lösa det logistiskt så att färre lastbilar behöver köra samma sträcka. Du som kund kan ju hjälpa till också, med att minska transporterna. Du kan välja klimatsmarta transportalternativ då du beställer varor. Om du har flera beställningar på gång, kan du begära att allt ska levereras samtidigt, i stället för att det kommer ett paket om dagen.

0