maj 11, 2018

Att det rullar många timmerbilar efter de svenska vägarna borde vara föga förvånande. Skogen har varit vår huvudindustri under lång tid och fortsätter att växa sig stark. Timmerbilarna i sig väcker dock ofta debatt i samhället, då främst från bilförare. Vissa hävdar att dessa massiva och tungt lastade fordon framförs alldeles för snabbt och vårdslöst. Andra oroar sig för att sådant som slarvig packning på flaken kan orsaka allvarliga bilolyckor. Sanningen är dock att när man jämför olyckor där timmerbilar är inblandade med det antal fordon som konstant är i rörelse inser man att sådana olyckor är mycket ovanliga.

En stapel timmer

Den som har klarat sitt lastbilskort har möjligheten att köra timmerbil. Detta är ett av de mer krävande arbeten du kan ha som lastbilschaufför. Inte nog med att du måste lasta långa, otympliga stockar du måste också ta dig fram längs smala skogsvägar på ojämna underlag. Att det dessutom ofta handlar om vintervägar gör inte uppgiften enklare. Den som väljer att köra timmerbil kan antingen köra en rigg från uppdragsgivaren eller investera i en egen. att låna pengar behöver inte vara svårt, speciellt inte när du kan uppvisa en fullständigt plan för framtida inkomster och resultat av din investering. Med en egen rigg har du dessutom möjlighet att frilansa i större utsträckning och helt sonika åka dit du får bäst betalt.

I Sverige är det självklart de stora träindustrierna som är de största arbetsgivarna inom timmertransporten. Det finns dock åkare som anlitas av mindre, privata skogsägare för att flytta timmer från en punkt till en annan. Den som kör timmerbil och som sköter sitt jobb bra brukar inte ha några större problem att hitta uppdrag. Detta är dessutom en industri som tycks hålla för tidens tand. Människor tycks alltid föredra att bygga sina hem och annat med trä och även om mycket idag är digitaliserat så är papper fortfarande något det finns ett stort behov av världen över.

En vacker trävägg

Som nämnts är timmerbilar inte alls så stora odågor i trafiken som många bilförare tycks tro. Detta innebär dock inte att de har varit helt problemfria. Det har funnits tillfällen där en timmerbil välte och orsakade trafikstopp. Vid en sådan olycka kan också risker uppstå kring lasten, timmer rullar lätt iväg ut över vägbanor. Det har också hänt att en förlupen timmerstock har slitit sig för att komma flygande längs vägen. Turligt nog är detta ett undantag, inte en regel.

0