november 23, 2019

Lastbilar tillhör idag ett av de mest frekvent förekommande medlen för att frakta saker på och utgör idag en väldigt stor del av våra transporter i trafiken. Vad räknas som en lastbil? En lastbils främsta funktion är att den fraktar varor som man lastar på dess flak. Lastbilarna växte tidigt fram i våra samhällen då behovet var stort, tidigare transporterades varor med tåg och häst vilket dock hade sina begränsningar sett till räckvidd och maxvikt. Lastbilen gav nya möjligheter att transportera snabbare över sträckor som inte kunde nås med tåg, men också över kortare sträckor som kräver ett starkare krafter än vad hästar kunde erbjuda. Den vanligaste typen av en lastbil är med flak bakom hytten, ofta med sidor som kan hålla en viss mängd varor med en viss vikt på plats.

Lastbilar är vanligen större och tyngre än personbilar och kräver därmed andra slags körkort än vad vanliga personbilar gör då dessa fordon är av en helt annan karaktär, med betydande krav och förutsättningar för föraren. Läs mer på trafikverkets hemsida om vad som gäller kring lastbilskörkort, vad som krävs för att ta ett och vilka typer av lastbilar du då får köra. Tänk på att olika körkort ger tillgång till olika typer av lastbilssläp; det finns olika tunga lastbilar anpassade för olika tunga släp.

Lastbilar inom industri och företagande

Industrier och företag använder oavbrutet lastbilar för att frakta sina varor mellan orter och andra platser, lastbilarna är en central del av deras verksamhet för att kunna köpa och sälja varor mellan kund och försäljare. Lastbilarna kräver givetvis ställen att stanna på, stationer, garage eller andra parkeringar. För dig som är eller vill bli företagare inom lastbilsbranschen kan fastighetsfinansiering vara ett smart sätt att täcka investeringsbehoven om du är i startgroparna med ditt företag. Till exempel kan fastighetsfinansierande hjälpa till med att få igång verksamheten genom att finansiera ett kontor för verksamheten, ett garage eller ett annat utrymme för företagets lastbilar.

Miljötänket och framtidens lastbilar

När det kommer till miljötänk brukar lastbilar ofta klassas som miljöbovar då de släpper ut stora mängder avgaser i vår miljö. Detta är givetvis sant då dem används ofta och kör långa sträckor, men samtidigt är lastbilar det enda alternativet idag för många företag, små som stora, att transportera varor till avlägsna platser, vilket är svårt på andra sätt. Men bättring är på gång och eldrivna eller elhybridlastbilar ser ut att vara en framtidskonkurrent nu när de batteridrivna lastbilarna blir allt bättre. Lastbilarna ser ut att få tillhöra vår vardag en lång tid framöver, inget pekar på att de är på väg att försvinna, snarare som tidigare nämnt är de på väg att förbättras och bli allt mer miljövänliga, vilket är ett plus för oss alla. Vem vet hur framtidens lastbilar ser ut, kommer dem att en dag kunna sväva eller rentav flyga?

0