mars 15, 2018

Länge har ju diesel varit det dominerande bränslet när det gäller lastbilar och tunga fordon. I takt med att medvetenheten ökar rörande den negativa påverkan dieselutsläppen har på miljön så forskas det ständigt kring nya alternativa bränslen. Nu pratas det mycket om naturgas och biogas som främst består av metan. Metan är ju en växthusgas och därför är det av yttersta vikt att det inte uppstår några läckor vid transport, körning eller tankning. Biogas framställs från till exempel mat- och skogsavfall och är egentligen mer miljövänligt än naturgas. Naturgas är ändå mycket bättre än både bensin och diesel ur miljösynpunkt. Använder man metan i flytande form, alltså flytande naturgas som kallas LNG, kan man transportera stora mängder bränsle och det fungerar alltså mycket bra även vid fjärrtransporter. Generellt sett ses flytande gas som det bästa drivmedelsalternativet för tung trafik och fjärrtransporter och med en utbyggnad av infrastrukturen för LNG kan mycket göras för att förbättra miljön.

Gasdrivna lastbilar är framtidens melodi

På den årliga miljömässan Ecomondo som hålls i Italien varje år blev gasdrivna lastbilar den stora vinnaren när mässan hölls i november förra året. Av nio nominerade lastbilsmodeller på mässan var samtliga tre vinnare gasdrivna modeller. De största tillverkarna satsar stort på utvecklingen av motorer för gasdrivna lastbilar. I takt med att kraven på att sänka miljöutsläppen ökar så måste tillverkarna följa med i utvecklingen och hitta nya lösningar. Detta medför ju att alternativa bränslen blir viktigare och viktigare för alla som är aktiva inom transport- och logistikbranschen. Gör man en jämförelse med bensin och diesel sänker man utsläppen av koldioxid med ca 25 % om man väljer att köra på naturgas. Man minskar även utsläppet av kväveoxider och partiklar när man väljer naturgas som drivmedel. I dagsläget finns knappt 200 tankställen för gas men i takt med den ökade efterfrågan så kommer fler tankställen till och lättillgängligheten blir större. Gas är också säkrare eftersom gasen har en högre antändningstemperatur än både bensin och diesel, så risken för explosionsolyckor blir alltså lägre.

Gasdrift är ekonomiskt lönsamt i längden

Om man funderar på att förnya sin fordonspark finns det många möjligheter för finansiering. Man kan till exempel ansöka om ett klimatinvesteringsstöd hos Naturvårdsverket. Även om det inte täcker hela kostnaden är det ändå en stor hjälp på vägen. med Capcito företagslån kan du finansiera resten av kostnaden och få en miljövänligare fordonspark. Vinsten med detta blir tydlig då gas är så mycket billigare än traditionella fossila drivmedel och du kommer snabbt att ta igen investeringskostnaden i minskade drivmedelskostnader. Du kommer också ligga i framkant när det gäller de ökade miljökrav som ställs och blir därigenom mer konkurrenskraftig i din bransch. Allt fler företag kräver miljömedvetna transportleverantörer och följer man inte med i utvecklingen riskerar man att förlora uppdrag. Sammanfattningsvis är det alltså mycket lönsamt både för dig som företagare och för vår gemensamma miljö att följa med i utvecklingen och investera i fordon som drivs med till exempel flytande naturgas.

0