april 28, 2017

 

Långtradaren är den största och mest skrymmande typen av lastbil, och förstås därmed även den som kan frakta störst volymer gods. Långtradaren är alltid så pass stor att den överskrider gränsen för vad som får kallas för en lätt lastbil, och är således per definition alltid en så kallad tung lastbil.

I USA kallas långtradare ofta för 18-wheelers, av den enkla anledningen att de är utrustade med 18 stycken hjul. Långtradaren är den typ av lastbil som i allra störst utsträckning fraktar varor och produkter från en plats till en annan i världen, och därför en typ av fordon som vi alla har väldigt mycket att tacka för – även om det kanske inte är något vi tänker på särskilt ofta i vår vardag.

Långtradare är även en typ av fordon vars användande leder till extremt många arbetstillfällen för människor runt om i världen, och av den anledningen är de också en väsentlig del av många länders ekonomier. Om man plötsligt skulle bestämma sig för att sluta använda långtradare skulle de flesta av oss förmodligen väldigt snabbt bli varse hur mycket vi faktiskt har att tacka de stora fordonen för.

0